نتایج جستجو: کاهش وزن

محققان هشدار می دهند؛

کارشناسان می گویند افرادی که در هر دوره زمانی از زندگی شان چاق بوده یا اضافه وزن داشته اند، حتی با وجود کاهش وزن، بیشتر در معرض احتمال مرگ زودهنگام قرار دارند.

دیزنی شرکت سازنده انیمیشین از ربات عنکبوتی مجهز به دوربین با قابلیت حرکت بر روی دیوار و سقف رونمایی کرده است.