نتایج جستجو: ژنو

در کنفرانس بین المللی اقتصاد شهری و مالیه شهرداری در ژنو تصویب شد؛

در کنفرانس بین المللی اقتصاد شهری و مالیه شهرداری در ژنو به میزبانی سازمان ملل مصوب شد، 25 کشور غرب آسیا و شمال آفریقا زیر چتر بانک شهر، صندوق بین المللی شکوفایی شهری تشکیل دهند.

شاید همین حساسیت و احتمال رسیدن به توافق، باعثشده است که تیم مذاکره کننده ایرانی در سفر اخیر خود به ژنو، همراهان جدیدی را به خود ببیند؛ همراهانی که هرچند در تیم مذاکراتی حضور نخواهند داشت، احتمالا در کنار تیم مذاکراتی ایران خواهند بود.