نتایج جستجو: چپاروف

تمرین امروز آبی پوشان علی رغم اخباری که مبنی بر محرومیت باشگاه منتشر شد، با شادابی خاصی پیگیری شد. آندرانیک تیموریان پس از دیدن رحمتی و صورت پوشانده او، دست بازیکن ازبکستانی تیم "چپاروف" را گرفت و پس از نزدیک شدن به رحمتی گفت که آیا او را می شناسی(باخنده)؟