نتایج جستجو: پیروزی انقلاب اسلامی

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از صدور کارت هوشمند ملی فقط برای کارت اولی ها و همچنین افرادی که اسناد هویتی آنان نیازمند اصلاح است خبر داد و گفت: کارت اولی ها برای دریافت کارت هوشمند عجله کنند.

رئیس جمهور در اجلاس روز جهانی مسجد:

رئیس جمهور گفت: اگر انقلاب در برابر همه دسیسه ها و توطئه ها به ثمر رسید با امیدی بود که روحانیت در دل مردم به وجود آورد و آن امید را تا پیروزی انقلاب زنده نگه داشت.