نتایج جستجو: پرواز

شرکت هواپیمایی آسمان سهم ۲۰ درصدی از میزان کل تاخیرها را به خود اختصاص داده و پس از آن، شرکت های ایران ایر و ماهان ایر قرار دارند.

اگرچه لباسهای بالدار بیشتر برای تجربیات هوایی مناسب به نظر می‌رسند اما یک طراح فرانسوی نوعی لباس بالدار را طراحی کرده که به کاربر امکان پرواز را در زیر آب ارائه می‌کند.

این پلیکان در حال پرواز، اگر چه به صورت واقعی دارای دو سر نیست، اما زاویه این عکاسی خصوصا در هنگام پرواز در آسمان و عدم نمایش بدن پلیکان پشتی، این تصور را در ذهن ایجاد می کند که این پرنده دو سر دارد.

هواپیمای ساخت سوئیس که از انرژی خورشیدی تغذیه می کند جمعه ۵ خرداد ماه وارد مادرید شد و امروز وارد رباط می شود تا نخستین پرواز بین قاره‌ای خود را بدون استفاده از یک قطره سوخت انجام دهد.