نتایج جستجو: وضعیت

سوشا مکانی پس از یک شب حضور در کلانتری واقع در میدان ارگ تهران برای رسیدگی به پرونده ای که موجب بازداشتش را فراهم آورده به دادسرا منتقل شد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: پناهندگی دانایی فر را تائید نمی کنم و از طریق مقامات محلی، ریش سفیدان و مراجع قانونی پیگیر وضعیت وی هستیم.