نتایج جستجو: وزنه

وزنه بردار ایران در یکضرب ۱۰۵ کیلوی بازی های آسیایی ۲۰۱۴ با کسب مقام سومی در این بخش به کار خود پایان داد.