نتایج جستجو: وزارت جهاد کشاورزی

سرپرست دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واکس میوه از موم و ترکیبات طبیعی تهیه شده و هیچ خطری برای سلامتی ندارد، گفت: مردم با خیال آسوده محصولات کشاورزی را مصرف کنند.

سرپرست دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واکس میوه از موم و ترکیبات طبیعی تهیه شده و هیچ خطری برای سلامتی ندارد، گفت: مردم با خیال آسوده محصولات کشاورزی را مصرف کنند.

دولت یازدهم در محاسبات خود از موجودی گندم متوجه شده که چهار میلیون تن گندم اعلامی در دولت سابق واقعی نبوده است.

روحانی در کنگره سراسری خانه کشاورز:

رئیس جمهور از تشکیل شورای عالی آب و شورای عالی محیط زیست طی فردا و هفته آینده به ریاست خود خبر داد و گفت: ما باید بازار صادرات داشته باشیم و باید کشورهای هدف را فتح کنیم.

قیمت های جدید مرغ و تخم مرغ در سال جاری روز گذشته بررسی شد که طبق پیشنهاد تولیدکنندگان قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه در بازار مصرف حدود ۵۷۰۰ تومان و هر شانه تخم مرغ ۷۴۰۰ تا ۸۲۰۰ تومان فروخته خواهد شد.

قیمت های جدید مرغ و تخم مرغ در سال جاری هم اکنون در حال بررسی است که طبق پیشنهاد تولیدکنندگان قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه در بازار مصرف حدود ۵۷۰۰ تومان و هر شانه تخم مرغ ۷۴۰۰ تا ۸۲۰۰ تومان فروخته خواهد شد.

در حالی که قیمت مرغ طی دو روز گذشته حدود ۷۰۰ تومان در هر کیلو افزایش یافته است رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی آن را مقطعی خوانده و از کاهش دوباره قیمت خبر می‌دهد.