نتایج جستجو: ورزش و جوانان

وزیر ورزش و جوانان گفت: بیمه تا حد زیادی می‌تواند مشکل جوانان را تسهیل کند در این جهت بیمه ایران کوشش کرده بدون توجه به سود و در جهت حمایت از جوانان عمل کند.

وزیر ورزش وجوانان با تاکید بر محوریت نظم و انضباط کاری در مجموعه وزارت، گفت: باید تلاش کنیم تا با برنامه ریزی از توان کارمندان و کارشناسان به بهترین شکل در راستای سیاست های دو حوزه ورزش و جوانان بهره بگیریم.

وزیر ورزش و جوانان می‌گوید حسین رضازاده حتی اگر به مدت ۵ دقیقه در جایی دیگر کار کند از لحاظ قانونی دوشغله محسوب می‌شود. او تاکید دارد که رضازاده باید قانون را بپذیرد.