نتایج جستجو: هولوکاست

از حدود یک سال پیش و در پی حصول توافق نهایی هسته ای میان ایران و گروه 1+5، بحث های مختلفی درباره این توافق و ابعاد و پیامدهای آن در محافل مختلف بین المللی، از جمله محافل آمریکایی در گرفته است. امروز، انتشار همزمان دو مقاله علیه ایران و دستگاه دیپلماسی کشور در دو نشریه معتبر آمریکایی، نشان داد که این بحث ها نه تنها به پایان نرسیده، بلکه طیف هایی درصدد دامن زدن و تشدید آن نیز هستند.

این سایت حراج آنلاین ضمن عذرخواهی گفته است که برای جبران این قضایا، قصد دارد حدود ۴۰ هزار دلار به یک موسسه خیریه کمک کند.

بررسی مواضع کاندیداها

در این مقاله سعی داریم با بررسی موضع گیری نامزد های انتخابات در قبال کلید واژه های " رابطه با امریکا "، " مسئله ی تحریم ها "، " مسئله هولوکاست "، " انرژی هسته ای و مذاکرات "، " مسئله ی سوریه " کلیتی از دیدگاه سیاست خارجه و نزدیکی اندیشه هایشان به محور مقاومت بدست آوریم.

این عکس، در غروب روز جمعه، نوزدهم آبان ۱۳۹۱ از ارتفاعات شمال شرق تهران گرفته شده است: شهری در میان دود و مردمی که آرام آرام به انواع بیماری ها و سرطان ها مبتلا می شوند و می میرند، یک هولوکاست واقعی!