نتایج جستجو: هنرهای تجسمی

نمایشگاه آثار چاپ های دستی هنرمندان خارجی با عنوان " تاریخ معاصر چاپ های دستی از امپرسیونیسم تا امروز " از آثار خارجی گنجینه موزه از روز ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می شود.

نخستین حراج آثار هنرهای تجسمی هنرمندان معاصر ایران برای حمایت از درمان کودکان تحت پوشش موسسه زنجیره امید، در هتل همای تهران برگزار شد.