نتایج جستجو: هدفمندسازی یارانه ها

وزیر راه و شهرسازی از اجرای متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت آینده خبر داد و گفت: چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل طی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هنوز قطعی نشده است.

طبق لایحه بودجه سال ۹۳ که روز گذشته رئیس جمهوری در اختیار مجلس قرار داد، در مجموع برای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.