نتایج جستجو: نقدی

معاون امور یارانه‌های مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ‌ یارانه نقدی مرحله بیست و یکم، روز یکشنبه ۲۱ آبان قابل برداشت است.