نتایج جستجو: نفتی

یک مسئول نفتی مستقر در یکی از استانهای جنوبی کشور و چند تن از کارکنان زیر دست وی طی روزهای اخیر و پس از بررسی بازرسان این وزارتخانه دستگیر شده اند.