نتایج جستجو: نصیرشلال

رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: این وزنه ها بارها در طول تمرینات از سوی شلال زده شده وبد اما متاسفانه نتوانست این کار را در زمان مسابقه انجام دهد.