نتایج جستجو: میمون

دومین میمون فضایی با نام «فرگام»، بامداد امروز توانست ماموریت زیر مداری خود را با موفقیت کامل پشت سر بگذارد تا جمهوری اسلامی ایران یک گام دیگر به اعزام انسان به فضا نزدیک تر شود.

" مارینا چپمن " خانمی انگلستانی است که بخش کودکی خود را در کنار میمون ها گذرانده است و آن ها او را بزرگ کرده اند. سال گذشته خبرهای کوتاهی از او بدست آمد اما او برای اولین بار داستان زندگی خودش را کامل گفته است.

این میمون عجیب از گونه خاصی نیست بلکه حرص و ولع برای خوردن او را در میان گرده‌‌های گل گرفتار کرده و صورتش را به رنگ زرد لیمویی درآورده است.