نتایج جستجو: مهران

«مهران مستی» خواننده و موزیسینی که پیش از این آثارش را در قالب شبکه های ماهواره ای و فضای غیر رسمی موسیقی کشور می شنیدیم، قصد دارد به زودی اولین آلبوم رسمی اش را منتشر کند.