نتایج جستجو: معمر قذافی

خبر کشته شدن خمیس قذافی یکی از پسران ستیزه جوی معمر قذافی که اخیرا برای جنگ علیه نیروهای دولتی وارد شهر بنی ولید شده بود، تایید شد.