نتایج جستجو: معاون اول

: قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر با بیان اینکه در نشست اخیر با معاون اول رئیس‌جمهوری، وی دستور اتمام و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر را به نوبخت داد، گفت: از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر، تاکنون یک میلیون و ۸۲۰ هزار واحد افتتاح شده است.

برخی گزارش‌ها از کشته شدن «ملا یعقوب» پسر ملاعمر رهبر سابق طالبان افغانستان خبر می‌دهند.

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای از اشرفی اصفهانی رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری خواست مستندات خود را درباره پرونده بقایی ارائه کند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت معاون رئیس جمهور سابق گفت: امروز تا جایی که یادم است در مرقد امام خبرنگاری از دو نفر اسم برد که بازداشت شده اند که من گفتم نه بازداشت نشده است البته یک نفر از این افراد پرونده آشکاری داشته که به واسطه تحقیق و تفحص مجلس گشوده شده است و دیگری هم در دست رسیدگی است.