نتایج جستجو: مصر

از علل و انگیزه های اقتصادی و تاثیر منفی سردی روابط با روسیه برای اقتصاد ترکیه تا تلاش اردوغان برای بهبود روابط با همسایگان همگی از جمله گمانه زنی های مطرح شده هستند.

جشنواره کن چند فیلم جدید را به بخش رقابتی امسال اضافه کرد که فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی از جمله آنهاست.

در آستانه لغو تحریم ها، شرکت های برتر روسیه نیز همچون سایر کشورهای اروپایی برای حضور در بازار ایران، تلاش خود را دوچندان کرده اند؛ حضور در نمایشگاه تخصصی روسیه در تهران، از جمله اقدامات این شرکتها برای معرفی و مذاکره با تجار وصنایع ایران باهدف همکاری مشترک است.