نتایج جستجو: مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه می‌کنم تمام کسانی که زود هنگام وارد مسائل مربوط به انتخابات شده‌اند اشتباه می‌کنند؛ زیرا اکنون وقت انتخابات نیست.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر دعوت رئیس مجلس از محمدرضا عارف برای پذیرش ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس به گوش‌می‌رسد، گفت: اعضای فراکسیون امید از ریاست محمدرضا عارف در مرکز پژوهش‌های مجلس استقبال می‌کنند.

معاون سازمان مدیریت عنوان کرد:

معاون سازمان مدیریت با بیان اینکه هم اکنون برخی یارانه را حق خود می‌دانند و قطع آن مقاومت ایجاد می‌کند، گفت: حذف یارانه سه دهک پردرآمد قابلیت اجرا ندارد.

حمید رسایی نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سوی هیات اجرایی انتخابات تهران رد صلاحیت شد.

در پی انتشار نامه ای از سوی زیباکلام خطاب به زارعی نماینده مردم تهران که طی آن زیباکلام از گریستن زارعی پیرو رخدادهای روز ۲۱ مهرماه مجلس انتقاد کرده وی نوشت: از جنابعالی که در کارنامه خود حمایت از مه آفرید امیرخسروی عامل فساد ۳ هزار میلیاردی را نیز دارید و وی را فردی «خودساخته» خوانده‌اید، چگونه می‌توان پذیرفت که دغدغه محرومان و مستضعفان و بیماران را داشته باشید؟