نتایج جستجو: مرحله مقدماتی جام جهانی

کمال کامیابی نیا و پژمان منتظری دو بازیکن تیم ملی هستند، که مدتی از ترکیب اصلی تیم ملی دور بوده اند؛ کی‌روش همچنین آندرانیک تیموریان را از لیست خط زد تا ابهامات در این نقطه از زمین بیشتر هم بشود.

کمال کامیابی نیا و پژمان منتظری دو بازیکن تیم ملی هستند، که مدتی از ترکیب اصلی تیم ملی دور بوده اند؛ کی‌روش همچنین آندرانیک تیموریان را از لیست خط زد تا ابهامات در این نقطه از زمین بیشتر هم بشود.