نتایج جستجو: مذاکره

سرمربی فصل گذشته باشگاه راه آهن با تایید مذاکره اش با مدیران باشگاه های پیکان و تراکتورسازی گفت: پس از بررسی های لازم در این باره تصمیم گیری خواهم کرد.

با زیباترین و بهترین عبارت ها همسرتان را مخاطب قرار دهید. این کار روح او را از شادمانی لبریز می کند. متأسفانه ما عادت داریم به هر که نزدیک تر شویم، بیشتر حرمتش را بشکنیم. پس با همسرمان با همان احترامی…