نتایج جستجو: محسن هاشمی رفسنجانی

کاندیدای شهرداری تهران تاکید کرد: تهران در ۱۰۰ سال گذشته بیش از ۶۰ شهردار را تجربه کرده است که عمر متوسط مدیریت آنها دو سال بوده و قالیباف تنها شهرداری بود که توانسته است سال های متمادی در شهرداری تهران به عنوان شهردار خدمت کند.