نتایج جستجو: مجتبی جباری

جباراف هفته آینده در تهران

استقلال برای تکمیل فهرست خارجی های خود در این فصل روی کاپیتان ازبک ها دست گذاشته و از چند روز قبل مذاکرات جدی برای عقد قرارداد با این بازیکن را آغاز کرده است.

جباراف هفته آینده در تهران

استقلال برای تکمیل فهرست خارجی های خود در این فصل روی کاپیتان ازبک ها دست گذاشته و از چند روز قبل مذاکرات جدی برای عقد قرارداد با این بازیکن را آغاز کرده است.

بختیار رحمانی در سخت ترین روزهای حرفه ای 

در روزهای انتقال بختیار رحمانی به استقلال، هواداران از پایان صبر چند ساله برای استخدام بازیکنی به جای مجتبی جباری  می گفتند اما این انتظار خوش بینانه ای بود که در مرز رویا متوقف ماند.

باشگاه الاهلی قطر قرارداد مجتبی جباری را تا سال ۲۰۱۷ تمدید کرد تا این بازیکن ایرانی همچنان به کار خود در لیگ قطر ادامه بدهد.