نتایج جستجو: مازندران

صبح جمعه که می شود در برخی میادین شهرهای مازندران غلغله ایی برپاست. گروه گروه جوانان مازندرانی به گلگشت می روند. گلگشت برنامه ایی است تفریحی که در غالب کوهنوردی در مناطق جنگلی و کوهستانی مازندران برپا می شود.