نتایج جستجو: لیونل مسی

گزارش مارکا:

هرچند گفته می شود ممکن است مسی از روند مذاکرات تمدید قراردادش با بارسا ناراضی باشد ولی این مساله به دلیل رقم پیشنهادی بارسلونا نیست.