نتایج جستجو: لبنان

رقابت های بین المللی فیوچرز کویت؛

انوشا شاهقلی به همراه هم تیمی خود از سوئیس جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های بین المللی فیوچرز کویت را کسب کرد.