نتایج جستجو: قانون هدفمندی یارانه ها

کسری ۲۴ درصدی قانون هدفمندی یارانه ها دولت را ناچار می کند برای سال آینده در صورت عدم تغییر در روند اجرای قانون قیمت حاملهای انرژی را تا ۲۴ درصد افزایش دهد.

چگونه هزینه برق کولرها را کاهش دهیم؟

همزمان با گرم شدن تدریجی هوا، بازار مصرف کولرهای گازی و اسپیلت در ساختمان های مسکونی و تجاری رونق گرفته است که فقط در صورت استفاده روزانه ۱۲ ساعت از کولرهای گازی، بار مالی قبوض برق ماهانه ۱۲۰ هزار تومان افزایش می یابد.