نتایج جستجو: فقر

تصور کنید ۳۰ سال پیش و در دهه شصت خانمی را در خیابان می‌دیدید که یک مانتو به تن دارد که هیچ دکمه‌ای ندارد و شلوار لی پوشیده و در کمال تعجب تکه‌هایی از آن شلوار هم نباشد یعنی قیچی شده باشد نه از فقر که از عمد.

نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد که عامل مسکن اصلی ترین تبیین کننده فقر در تهران بوده و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اولویت های بعدی قرار دارند.

درحال حاضر 1935 خانوار در مناطق 1 تا 3 تهران که جزو مناطق مرفه‌نشین شهر محسوب می‌شوند ساکن هستند که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

محسن جلالی کارشناس اقتصادی در مقاله منتشر شده در فصلنامه روند، شماره ۶۹ بانک مرکزی، تحت عنوان «رویکردی تحلیلی در بررسی فقر در ایران» به عوامل فقر در ایران پرداخته است.

اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی در کشورهای غربی با تلاش رسانه‌ها خیلی زود برملا می‌شوند. اما در بسیاری از نقاط جهان هم به رغم آنکه این فسادها نقش مهم و موثری در به ‌وجود آمدن چرخه‌های فقر و شکست سیستم‌های اقتصادی دارند، به طور جدی با آنها مبارزه نمی‌شود.

تنها کشور در کره زمین هستیم که هیچ خانواده‌ای در آن گرسنه نیست.» این جمله را یادتان می‌آید؟ این جمله اولین بار، طرف‌های ساعت ۱۱ شب بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۰، از زبان مردی شنیده شد که رئیس دولت ایران بود.