نتایج جستجو: فرهنگی و اجتماعی

جنگ امروز دنیا، جنگ رسانه‌هاست و در این جنگ کسی پیروز است که مسلح به رسانه قوی‌تری باشد و برای همین بسیاری از چهره‌ها برای قدرتمند شدن و شنیده شدن حرف‌هایشان به دنبال رسانه رفته‌اند.

سابقه مهاجرت انسان‌ها به پیدایش اولین جوامع انسانی برمی‌گردد. با وجود این، مهاجرت در عصر جدید ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. پیدایش دولت - ملت‌ها و مرزکشی میان کشورهای مختلف، مهاجرت را تا حدی تغییر داده و سخت‌تر کرده است.

کیمیایی در آغاز دهه بیست به دنیا آمده است. در روزگار نوجوانی او تهران هنوز چیزهای دوست داشتنی بسیار داشت. کیمیایی قدر خیابان ها و خاطره های این شهر را خوب دانست و به همین دلیل آن را چنان در حافظه شاعرانه اش ثبت کرد که با تیغ هم نمی توان تصاویر آن لحظه ها را از ذهن و ضمیر او سترد.

عظیم بابایی شهردار منطقه ۶ تهران با اشاره به اتمام پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج) گفت: این پروژه هفته آینده افتتاح خواهد شد و پس از افتتاح نیز عابرین اجازه تردد از سطح خیابان را ندارند.