نتایج جستجو: فرهاد مجیدی

محمدرضا گلزار رابطه صمیمی و نزدیکی با فرهاد مجیدی دارد که این موضوع را بارها در ملاقات های دوستانه و دو نفره شان نشان داده اند. گلزار عکس یادگاری در ماشین فرهاد مجیدی انداخته است.

شایعه شده ۷ بازیکن تیم ستاره‌ها با هم قرار گذاشته بودند مجیدی را خراب کنند و وقتی خداداد در رختکن به او توپید، بعد از رفتن فرهاد، به عزیزی گفتند دمت گرم، حقش بود!