نتایج جستجو: فرهاد توحیدی

پرویز پرستویی و فرهاد توحیدی برای ایجاد تفاهم بر سر مشکلات پیش آمده در مسیر بازگشایی خانه سینما به دیدار رئیس سازمان سینمایی رفتند که وی آنها را به مذاکره و رفع اختلاف با هیات مدیره خانه سینما ۲ فراخوانده است.