نتایج جستجو: فردا

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران گفت: ‌آمارهایی که درباره انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران اعلام می‌شود صحت ندارد و نتیجه نهایی تا فردا اعلام می‌شود.