نتایج جستجو: علوم پزشکی شهید بهشتی

حالا قرار و مدارشان را در سفره خانه ها می گذارند، جایی که راحت باشند و پکی به قلیان شان بزنند. نی را دست به دست می کنند و دمی می گیرند که با بازدمش خود را برای لحظاتی محو می کنند.

استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هر زن ایرانی در سال ۵۵ حدود ۷ فرزند به دنیا می آورد که امروز به ۱.۷ کاهش یافته البته همزمان باید ۳۰ درصد جوانان ازدواج نکرده را به ازدواج تشویق کنیم.

بیماران سرطانی که فرم هویتی دارند کلیه اطلاعات اجتماعی و اقتصادی آن ها توسط مددکار بیمارستان پر می شود و بنابر شرایط بیمار و نظر مددکار تخفیف هزینه های درمانی از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد می تواند اعمال شود.

آنتی بیوتیک هایی که بی رویه مصرف می شوند

کارشناسان پزشکی و بهداشتی، از مقاومت میکروب ها در برابر آنتی بیوتیک ها، به عنوان یکی از چالش های بهداشتی قرن بیست ویکم یاد می کنند.

سردرد میگرنی، چه علائم و نشانه هایی دارد؟ چه عواملی سبب تشدید و یا کاهش حملات ناشی از آن می شود؟ چگونه تشخیص داده می شود؟ و راه های درمان آن چیست؟