نتایج جستجو: عرضه

آیا تا به حال پیش آمده است که بخواهید بدون آنکه نام تان مشخص شود پیام بفرستید؟ اگر قصد انجام این کار را دارید، ابزار ارتباطی جدید قابلیت یاد شده را در اختیار شما می گذارد.

به گفته سازندگان بازی، این عنوان با استفاده از موتور بازی‌سازی جدیدی ساخته می‌شود و وسایل و اسلحه‌ها و مراحل جدید و متنوّعی دارد.