نتایج جستجو: عجیب

گزارش:

کریم بنزما در حالی امروز به دلیل آنچه مصدومیت از ناحیه همسترینگ ران عنوان شده، مقابل لگانس غیبت دارد که تیم پزشکی رئال هیچ گزارشی در این مورد صادر نکرده است.

روزنامه همشهری ورزشی تیتر یک خود را به مبلغ قرارداد بختیار رحمانی با استقلال و نحوه پرداخت آن اختصاص داده است و از آن به عنوان شایعه‌ای عجیب یاد کرده است.