نتایج جستجو: صمد مرفاوی

نمایندگان رسانه های گروهی به دلیل برخورد نامناسب برخی عوامل حاضر در نشست و تاخیر در آغاز صحبت های سرمربی سپاهان، نشست خبری وی را تحریم کردند.

سرمربی مستعفی تیم صبای قم پس از جلسه با اعضای هیات مدیره این باشگاه، به تمرین این تیم بازگشت.