نتایج جستجو: شورای عالی کار

رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار با اشاره به اینکه ۲ برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال ۹۴ قطعی شده است، گفت: هنوز در جلسه شورای عالی کار درباره اعداد و ارقام به نتیجه نرسیده‌ایم.

رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه دستمزد کارگران در سال ۹۴ مطابق با نرخ تورم و معیشت خانوار تعیین می شود گفت: بسته مزدی کارفرمایان تا جلسه بعدی شورای عالی کار آماده خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از نشست فوق العاده امروز این شورا درباره افزایش پایه سنواتی کارگران قرارداد دائم و موقت خبر داد و گفت: این دومین نشست شورا در این زمینه طی کمتر از یکماه گذشته است.

با تصویب افزایش حقوق ۲۵ درصدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار، از پایان فروردین ماه جاری تغییرات جدیدی در فیش های حقوقی حدود ۱۲ میلیون نفر شاغل کشور اعمال خواهد شد. طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران نباید از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان در هر ماه کمتر باشد.

هر ساله که از سوی شورای عالی کار حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار به تصویب می رسد، بندی نیز با عنوان سایر گروه های شغلی پیش بینی می شود که در واقع همان افرادی هستند که حداقل دستمزد آنها به هر دلیلی(تخصص، نظر کارفرما، سابقه کار، سطح تحصیلات، پست مدیریتی و…) بالاتر از رقم مصوب شده شورای عالی کار است.

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳، اطلاعیه ای صادر و به طرح برخی مسائل و موضوعات در این زمینه پرداخت.