نتایج جستجو: شهروند

باراک اوباما پس از پایان دوران ریاست جمهوریش قصد دارد برای مدتی به عنوان یک شهروند عادی به تعطیلات برود. اما این بدان معنا نیست که وی فعالیت های حرفه ای خود را متوقف کند.

هزاران نفر از مهاجران­ کوبایی در اعتراض به ­تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لغو اعطای اقامت دائم­ به مهاجران غیرقانونی کوبایی­، ­از سخت تر شدن شرایط برای ورود به خاک آمریکا ابراز نگرانی کردند.