نتایج جستجو: شخصی

فیس بوک چند روزی است به کاربران خود امکان داده به صورت ناشناس وارد برنامه های همراه این شرکت شوند، اما این مساله باعثنمی شود اطلاعات شخصی افراد مخفی بماند.

این تصمیمی است که مظفری زاده به صورت شخصی گرفته است و برای او در زندگی شخصی اش آرزوی موفقیت می کنم.

برادر مرحوم رحمت آبادی و مدیرکل غله و بازرگانی استان کرمانشاه گفت: بیان خصومت شخصی برای دلیل ترور مرحوم رحمت ابادی به هیچ وجه پذیرفته نیست.

امیر قلعه نویی دیروز با اتومبیل شخصی خود به محل تمرینات تیم استقلال آمد. جمع هوادارن استقلال در بدو ورود امیر قلعه نویی گرد اتومبیل وی حلقه زدند و قلعه نویی در میان تشویق هوادارن استقلال وارد استادیوم محل تمرین شد.