نتایج جستجو: شبکه بهداشت و درمان

پرسنل شرکتی که کارهای تاسیسات بیمارستان را انجام می داده با هدف امداد به مصدومان محبوس، تلاش می کند آنها را از آسانسور بیرون بیاورد، اما متأسفانه پس از لحظاتی صدای برخورد آسانسور با سر این جوان شنیده و منجر به مرگ او می شود.