نتایج جستجو: سینمای مستند

فرهنگ > سینما - رئیس هیئت مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند و مدیر سابق سینمایی معتقد است، مستند «من روحانی هستم» را کسانی ساخته اند که برای فعالان سینما و حوزه مستند شناخته شده نیستند.

فرهنگ > سینما - رئیس هیئت مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند و مدیر سابق سینمایی معتقد است، مستند «من روحانی هستم» را کسانی ساخته اند که برای فعالان سینما و حوزه مستند شناخته شده نیستند.