نتایج جستجو: سیرالئون

منابع رسمی تایید کردند یک پرستار که به تازگی از سیرالئون به انگلیس بازگشته به ابولا مبتلا بوده و به این ترتیب ویروس ابولا وارد این کشور شده است.

اگرچه همه گیری اخیر ابولا خسارت سنگینی به غرب آفریقا تحمیل کرده و جان انسان های زیادی را گرفته، اما احتمال گسترش آن به آن سوی آب ها بسیار ضعیف است.