نتایج جستجو: سومالی

همزمان با حبابی شدن قیمت‌ها در بازار سکه و ارز و احتمال سقوط قریب الوقوع آن، کارشناسان اقتصادی نسبت به ورود مردم به این بازار مکاره هشدار دادند.

«فرزند چهارم» که فیلمنامه آن توسط وحید موسائیان نوشته شده با موضوع قحطی زدگان آفریقا جلوی دوربین می رود. قرار است همه صحنه های این فیلم در کنیا و سومالی فیلمبرداری شود.