نتایج جستجو: سود

بانک مرکزی امروز با ارائه گزارشی به شورای پول و اعتبار اعلام کرد که نرخ سود بین بانکی از ابتدای امسال تاکنون ۸ درصد کاهش یافته است و این موضوع به تایید شورا رسید.