نتایج جستجو: سوخته

در نیمه دوم بازی پرسپولیس با سپاهان در شرایطی که پرسپولیس یک بر صفر پیش بود، وریا غفوری با دو دست مهدی طارمی را هل داد اما اکبریان داور این بازی پنالتی پرسپولیس و اخراج بازیکن سپاهان را اعلام نکرد و در عوض یک کارت زرد به طارمی نشان داد، تا پرسپولیس دو بر صفر پیش نیفتد.