نتایج جستجو: سندرز

جدیدترین نظرسنجی سراسری در آمریکا درباره نامزدهای دموکرات انتخابات 2016 نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون اگرچه با 44 درصد در صدر است اما برنی سندرز توانسته با 42 درصد خود را به او برساند.