نتایج جستجو: سقوط هواپیما

قطعه پیدا شده از لاشه هواپیما در جزیره «رئونیون» در اقیانوس هند برای بررسی‌های بیشتر و پیدا کردن ارتباط آن با هواپیمای ناپدیدشده پرواز MH۳۷۰ به فرانسه فرستاده شد.