نتایج جستجو: سفرهای

قبلا که دلار اینقدر گران نشده بود امکان سفرهای خارجی بیشتر مهیا بود. من و مهراب هر بار که سفر خارجی می رفتیم، اولین کارمان این بود که بگردیم سینماهای آن شهر را پیدا کنیم و ببینیم چه فیلم هایی برا اکران دارند.